מהו המשק הצפוי לאבד לאחר ניתוח מיני התחתון של המעי הדק?

/

מה ציפויי ההפסקת משקל לאחר ניתוח הפסקת המעי הדק (MGB)? ניתוח הפסקת המעי הדק משלב בין השפעה מגבילה והשפעת ירידה בספיגת מזון בהצלחה, וזהו אחד מהשיטות החזקות ביותר בהשוואה לניתוחים אחרים למניעת השמנה. הירידה הגדולה ביותר במשקל אחרי ניתוח הפסקת המעי הדק מתרחשת בשנה הראשונה ומובטח ש-70% או יותר מהמשקל העודפת ייאבד. מידע בספרות מראה כי הירידה במשקל אטה במהלך השנתיים והשלישית אך ממשיכה, כשבשנתיים ושלישית עדיין מתמשכת ויש צמיחה בקצב הירידה, ובשנתים 8-10 הירידה במשקל עודפת מתאטת ונשארת על רמה של 70%-75% מהמשקל העודפת.

הרבה מאמרים מראים על יתרונות היתר של ניתוח הפסקת המעי הדק בהשוואה לניתוח הפסקת המעי הקטן. קרבחו ושות׳ מצאו שבטווח הארוך, ניתוח הפסקת המעי הדק עדיף על פני ניתוח הפסקת המעי רוא-אן-ווי וקיפול גס. במעקב של 1-2-5 שנים אין הבדל משמעותי בין הפסקת המעי הקטן והיפה להפסקת המעי רוא-אן-ווי. שיווקומר ושות׳ דיווחו על יתרונות הפסקת המעי הדק ביחס להפסקת המעי הקטן בנושא הירידה במשקל, ומעבר לכך, בנוגע לשיפור במחלות המשניות, איכות החיים וניקוד

מחקרים שערכו את ניתוח הפסקת המעי הדק וניתוח הפסקת המעי רוא-אן-ווי לטווח הזמן של 5 ו-10 שנים הביאו לתוצאה כי ניתוח הפסקת המעי הדק עדיף על פני ניתוח הפסקת המעי רוא-אן-ווי, ורק מחקר אקראי אחד דיווח על שוויון בין השניים. כאשר השווו בין ניתוח הפסקת המעי הדק ובין היפה לפסקת המעי הקטן, התגלה כי ניתוח הפסקת המעי הדק יעיל יותר עבור אנשים במצב עודפי משקל נפחי.

ד”ר פאוול וד”ר צ’טן פרמר דיווחו על תוצאות עדיפות בהפסקת המעי הדק מעל פסקת המעי רוא-אן-ווי בנושא ירידה במשקל. פאוול הוסיף כי ניתוח הפסקת המעי הדק מצליח יותר בנושא ירידת משקל לאחר ניתוחים מגבילים. מחקר של WJ Lee הראה כי ניתוח הפסקת המעי הדק תורם לייבוש המשקל כפול מהפסקת המעי רוא-אן-ווי לאחר ניתוח שוב. מחקרים נוספים מראים כי בשנה הראשונה ירידת המשקל דומה, אך לאחר השנה השנייה, הקבוצה של ניתוח הפסקת המעי הדק יותר טובה.

ירידה במשקל ושיפור במחלות המשניות באופן חד משמעי יותר נכון לניתוח הפסקת המעי הדק מאשר לפסקת המעי רוא-אן-ווי ולפסקת המעי הקטן. מאחר ומדובר בניתוח מטבולי יותר, חשוב להתמקד בזהירות גם בקשר לסיכון גבוה יותר של מלנוטריציון. אף על פי ש-IFSO מכירה כבר את הניתוח, עדיין יש להתמקד בהתאמת אורכי המעיים בזהירות על מנת למצוא איזון נכון בין הצפת חומצת המרה לבין מלנוטריציון חלבון.

Post Tags:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir