: מטופלים גאורגים מטביליסי בוחרים באיסטנבול לניתוחי בריאטריה

/

בשנים האחרונות, רשמנו עלייה מסומנת במספר המטופלים הגאורגים מתביליסי שבוחרים לעבור ניתוחי בריאטריה באיסטנבול. למרות הזמינות של בתי חולים פרטיים בגאורגיה, רבים מהם מעדיפים לנסוע לאיסטנבול לניתוחים אלה עקב חששות מאיכות השירותים הרפואיים.

למה לבחור באיסטנבול מעל טביליסי לניתוחי בריאטריה?

המטופלים הגאורגים שוכנים בטביליסי ובדרך כלל מתייחסים להאמן לאיכות השירותים הרפואיים, גם בתוך מוסדות בריאות פרטיים. החוסר באמון זה נובע מניסיונם הקודם ומתפישותם של חוסר ההתאםות בין הרפואה בהתנהלויות ובין התקנים ובמערכת הבריאות.

היתרונות של בחירת איסטנבול

  1. אמון גבוה במומחיות רפואית: איסטנבול מצויה עם בתי חולים ומקצוענים מקצוענים בציוות גבוה ובתקנים מקצועניים ובסטנדרטים המותאמים לתקנים בינלאומיים. מה שמבטיח ניסיון ואפקטיביות של תוצאות הרפואיים למטופלים.
  2. טכנולוגיה מתקדמת וציוד: בתי החולים הטורקיים כוללים טכנולוגיה מתקדמת ומתקפת המקצועות המסופקים לארגונים רפואיים. כך מבטיח וטכנולוגיה רפואיים משלמים את דרישות ארגונים בינלאומיים, מסתם כדי מערך הבריאות בפעילות ומענים צרכים עכשיו לקבלת בינלאומיים קודמים.
  3. מספר הנפטרים נמוך: איסטנבול נוהגים עם מספר נפטרים שקשורים לניתוחי בריאטריה להגדיר נכונים. הנסיבות הפירות לחששי הבטיחות והאפקטיביות הם סמכים לחביריות שהמוסדות מקצועיים המועמדים לעבודות רפואיות בארגונים בינלאומיים, מספקים אנגלי מקצועיים.
  4. רוח תגובה של טיפול: הפעם החולים לנפרד המתמקדת נטרו קורס רפואיים באמצעות עצמם תקינות פרטיים וכמו תכנים התפקידים יתרונות שמופיעים בגישור של קהל היפולי.

Post Tags:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir